شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

شادی جان تولدت مبارک.

امروز برایمان تکرار آن روز فراموش ناشدنی است... روزی که پلک جهان می پرید دلمان گواهی می داد اتفاقی می افتد اتفاقی می افتد... و لحظاتی بعد فرشته ای از آسمان فرود آمد در دامانمان دنیا صدای گریه کودکی را شنید که امروز تنها بهانه برای خندیدنمان است... امروز روزی است که تو به دنیا آمدی... همان روز زیبایی که خداوند مهربان با تمام عظمتش به زمین لبخند زد و برف زیبا و سپید را به یمن حضورت به ما بخشید...  شادی زیبای،دختر برفی، می خواهیم امروزم را فقط به تو فکر کنیم.. به زمانی که چشم گشودی و آغوش زمان ضربان قلبمان را با تو یکی نمود و دنیایمان با تو آغاز شد و به یمن حضور تو من مادر و حمید پدر نام گرفتم... ****...
16 دی 1394
1